`

Институционални членове

Членство в библиотечния клуб– Колективни потребители (Институционални членове)

Колективни потребители са всички Държавни учреждения, Библиотеки, Академични организации, Музеи, Университети, Лаборатории и Компании намиращи се във или извън пределите на Република България. Те могат да заявят членство към библиотечния клуб към Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015, като направят заявление за членство отправено към нашата библиотечен клуб на e-mail адрес: hemus@hemuspartners.com ! Българските и чуждестранни институции могат да ползват Българската онлайн библиотека чрез заявен достъп, избирайки съответния абонаментен план за членство в библиотечния клуб.

Представени са три абонаментни плана за членство в библиотечния клуб, като към всеки от тях е предвиден съответен номер и стойност. План №1 дава възможност за ползване на библиотечния фонд за един(1) месец, План №2 за шест (6) месеца, План №3 за една (1) година. Стойностите за всеки план зависи от това, колко физически лица от съответната Институция ще имат онлайн достъп до библиотечния клуб. Асоцираните членове ползват библиотечния клуб чрез отворен достъп.

Всички членове на библиотечния клуб към СНЧ Хемус 2015 трябва да са съгласни с общите условия за ползването и. Дигиталната библиотека предоставя целия собствен фонд на членовете на клуба 24 часа в денонщие и 365 дни в годината, не зависимо в коя точка на света се намира ползвателя. Архивът се обновява периодично според цикличността на съответните публикации.

Всеки член на библиотечния клуб сам избира своя план за ползване. Стойностите за членство в клуба са в Национална валута – Български лев. За ползвателите от Европа и Европейски съюз, така както и всички останали бъдещи клубни членове от Северна Америка, Южна Америка, Азия и Африка в Евро. Можете да заявите клубно членство тук – hemuslibrary@hemuspartners.com, като заявите съответния план.