`

Индивидуални членове

Членство в клуба – Физически лица (Индивидуално членство)

Клубни членове на библотеката към Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015 може да станете по два начина – като член на друга библиотечна система (читалищна, общинска , университетска или училищна) или чрез заявка за членство отправена направо към нашата библиотека тук hemus@hemuspartners.com !

При първият представен начин (като член на друга бибиотека) ще трябва да сте съгласни с условията за членство към съответната библотечна система. Моля свържете се с най-близката до Вас библиотека за повече информация. Съответната организация ще подаде заявка от ваше име към нас. Името за достъп може да избирате сами. Нашата административна система ще достави на вашият имейл адрес служебна идентична парола за достъп до дигиталната ни библиотека. След първото влизане в нея, от профила си, ще можете да смените паролата си с такава избрана от Вас. За да разберете каква информация ще бъде необходима за Вас, моля проверете в меню Регистрация или се свържете с нас hemus@hemuspartners.com !

Членството може да бъде заявено и към нашата административна система hemuslibrary@hemuspartner.com ! Този вариант е подходящ за бъдещи клубни членове живеещи или намиращи се извън България, също така членове желаещи да ползват различни планове, които библиотеката към Сдружението на Народните читалища Хемус 2015 (СНЧ Хемус 2015) предлага. На Вашето внимание са представени три различни плана. Към всеки от тях е предвиден номер и клубен членски внос в зависимост от периода на ползване на дигиталната база данни. План №1 дава възможност за ползване на библиотечния фонд за един (1) месец, План №2 за шест (6) месеца, План №3 за една (1) година. Клубен членски внос не се изисква от Асоцираните членове. За да се регистрирате и разберете каква информация ще бъде необходима за Вас, моля проверете в меню Регистрация или се свържете с нас hemus@hemuspartners.com !

Всички клубни членове на библиотеката към СНЧ Хемус 2015 е необходимо да бъдат съгласни с общите условия за ползването и. Дигиталната библиотеката предоставя целия собствен фонд на членовете си 24 часа в денонщие и 365 дни в годината, не зависимо в коя точка на света се намира ползвателя. Архивът се обновява периодично според цикличността на съответните публикации.

Всеки клубен член на библиотеката сам избира своя план за ползване. Клубен членският внос за ползвателите от България е платим в Български лева. За ползватели от Европа и Европейски съюз, съответната равностойност в Евро, както и за всички останали ползватели от Северна Америка, Южна Америка, Азия и Африка в Евро. За улеснение на бъдещите ползватели, клубния членски внос ще може бъде платим, чрез кредитна или дебитна карта, така както и чрез система PayPal или E-pay или на всички каси Easy Pay в страната.

 

Плащане чрез ePay, кредитна или дебитна карта, EasyPay