`

Цели и задачи

Една от основните ни цели е създадената вече тук дигитална библиотека. Тя е  предназначена само за четене. Материалите в библиотеката ни не могат да бъдат копирани или размножавани по никакъв начин. С тази цел създадохме уникален програмен продукт предпазващ всяка страница от това да бъде запазвана от потребителя на неговия компютър. Софтуерният продукт предпазва от нерагламентиран достъп до съдържанието на съответното издание. Задачата ни е да опазим цялостта на изданията и сигурността на авторските права. Чрез криптираният достъп се подсигурява автентичността на всеки читател. Достъпът до библиотеката е строго индивидуален за всеки потребител. Освен това, информацията от уеб сайта до потребителя се осъществява по криптиран канал – чрез SSL сертификат. Дигитална библотека към Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015 е целяща и насочваща внимание на (1) първо място към разширяване на читателската активност в библиотечния сектор на читалищната система, в общинските и градски библиотеки. Дигиталната платформа предоставя за ползване, подробна и цялостна Дигитална Информационно Архивираща База Данни от серийни и периодични български издания в електронен вариант със специализирана академична, научна и образователна тематика, тематични издания в областта на културата и изкуството, предназначена за широк кръг читатели членове на дигиталната ни библиотека.

На (2) второ място към разширяване на читателската актовност и обединяването в Национален, културен и образователно – информационен характер извън пределите на Република България. Български граждани живеещи и пребиваващи в чужбина, граждани с друг статут от Български произход или всеки, който има достъп да интернет и разчита Български език. Голяма част от изданията ще бъдат двуезични и дори триезични, което дава възможност съдържанието на библотеката да достигне до множество потребители чрез отдалечен достъп до системата ни. По този начин представена, тя ще популяризира българските издания. Чрез нашата дигитална платформа, дейността на Българската наука и култура ще достигне до всяка библиотека и нейните читатели.

Идеята на нашата платформа се породи от липсата на изградена подробна и цялостна Дигитална Информационно Архивираща База Данни от серийни и периодични български издания в единен електронен вариант със специализирана академична, научна и образователна тематика, тематични издания в областта на културата и изкуството. До момента не съществува такава дигитална билиотека, в партньорство с друга подобна структура в България или чужбина. Сътрудничейки с библиотеки било то читалищни или Общински, тя съдържа изброените по-горе тематични издания, също така съдържаща серийни и периодични медицински и архитектурни издания, специализирани икономически и юридически издания, издания за обществото, бита и семейството, издания за селското стопанство и др.

В уеб пространството има множество специализирани издания на издателства и медии със собствени добре разработени уеб платформи, но те са предимно с лимитиран достъп, скъпи във финансов аспект или непълни от страна на съдържание на изданията. За огромна част от читалищните членове, четенето на подобен тип продукти е непосилен в материалния свят – светът извън читалищните и библиотечни структори.

Настоящият уеб порталът съдържащ Дигитална Информационно Архивираща База Данни за дистанционен достъп на крайни физически, институционални и корпоративни потребители е предназначен само за четене чрез Сдружението на Народните Читалища Хемус 2015. Всички материали ще бъдат вграждани в системата според тяхната цикличност на публикуване. Системата Дигитална Информационно Архивираща База Данни е достъпна 24часа, 7дни в седмицата или 365 дни в годината, не зависимо в коя точка на земята се намира читателя.