`

Контакт

Адрес за кореспонденция

Сдружение на народните читалища Хемус 2015
ул. Съборна №5
град София
п.код 1000
България

Стационарен Телефон: +359 2 478 4448
Факс: +359 2 478 4447

Мобилен телефон: +359 898 603 036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Международна мобилна линия: +359 889 502 700
E-mail: hemuslibrary@hemuspartners.com